Til toppen

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Avtalen

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.jaktia.no til forbrukere i Norge. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Partene

Selger: Jaktia Jessheim AS

Adresse: Dampsaga Allé 6, 2053 Jessheim

Tlf: 63947500

Epost: web@jaktia.no

Kjøper er den personen som foretar bestillingen

Priser

Alle priser er i NOK (norske kroner) og kredittkort vil bli belastet i denne valuta.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet inkludert utgifter til frakt/utsendelse.

Pris på varene vil være som skrevet på nettsiden med mindre det er åpenbart feil.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 8. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av den dersom:

•         Varen er utsolgt fra lager

•         Vi ikke mottar autorisasjon på din betaling

•         Vi oppdager feilaktig pris eller produktbeskrivelse

•         Du ikke møter kravene satt i disse salgsbetingelsene

Dersom det skulle være problemer med din bestilling, vil du bli kontaktet av Jaktia Jessheim AS.

Ordrebekreftelse

Du vil motta en ordrebekreftelse per e-mail så fort du har bestilt varer fra oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på ordrebekreftelsen din i tilfelle opplysninger skulle være nødvendig. Dersom du ikke mottar ordrebekreftelse per e-mail, vennligst kontakt web@jaktia.no

Betaling

For å kunne handle på www.jaktia.no må du ha fylt 18 år. Du kan betale med VISA eller Mastercard. Jaktia AS forbeholder seg retten til å forsinke en ordre om vi ser et behov for ytterligere sikkerhetskontroller.

Levering

Vi har risikoen for produktene inntil du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve kjøpesummen tilbake.

Postgangen tar normalt en til tre dager. Dersom du ikke har mottatt pakken 3 dager etter at du har fått sendemelding via epost, bør du spore pakken eller kontakte Jaktia Jessheim AS. Har du ikke mulighet til å motta sendemelding via epost, kan du beregne at varene bør være framme senest 10 dager etter bestilling.

Jaktia Jessheim AS vil automatisk fakturere en kunde som ikke henter bestilt pakke på postkontoret for returporto kr 90,- i henhold til angreretten. (Se Forbrukerrådets lovfolder "Angrerett på kjøp av varer (angrerettloven)" www.forbrukerradet.no). Vi må belaste kunden for returporto selv om kunden ikke har mottatt hentemeldinger fra Posten. Kunden er derfor ansvarlig for å følge opp sendingen om den ikke kommer fram til forventet tid (se ovenfor).

Risiko for varen

Risikoen for varen går over til kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Du har full retur- og ev. bytterett i 14 dager fra og med den dagen du mottar varene. Dette under forutsetning av at eventuelle originalforseglinger ikke er brutt og at varen er i samme stand som da du mottok den. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Ved retur eller bytting må kjøper betale returfrakt. Jaktia Jessheim AS kan ikke stå ansvarlig for varer som blir borte ved retur uten forsendelseskvittering. Vi anbefaler at du har forsendelseskvittering. Skjema for angrerett finner du nederst på denne siden. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser eller for varer som forringes raskt.

Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter lovgivningen. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Informasjon blir ikke gitt til en tredje part eller brukt til andre formål uten at du samtykker til dette. Les mer om personvern HER.

Norsk lov

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefax.