Til toppen

Forbrukerkjøpsloven

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.  

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom produktet eller deler av produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til 

Hos Lovdata.no kan du lese hele Forbrukerkjøpsloven.