Til toppen

Eurohunt Anise Oil

Produktnummer: eur590203
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Anise Oil - 100 ml

Den velprøvde anisoljen lokker pålitelig på lange avstander med sin uimotståelige smak. Du kan enkelt ta med den hendige sprayflasken når du går gjennom jaktterrenget ved å putte den i bukselommen. Bare spray den på mat, salt slikker, busker og trær. Anbefales for: villsvin, rådyr, hjortedyr. Inneholder Anethol, 4-Allylanisol. Advarsel: Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av spray/damp. Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. Hvis hudirritasjon eller utslett oppstår: Søk legehjelp / oppmerksomhet. Ta av forurensede klær og vask dem før gjenbruk. Kast innhold / beholder i samsvar med lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter. 

Les mer +
Generell Produktinformasjon
Leverandør Eurohunt
Leverandørens Varenummer 590203