Reportage
Vitala vapendelar

Sikker oppbevaring av våpen – til og fra jakt

Flere tusen jegere reiser med jaktvåpen på kryss og tvers gjennom Norge i løpet av en sesong. Akkurat nå er det mange jegere som forbereder seg for jakt. Mikael Grennard har kikket nærmere på hva som gjelder når man reiser med våpen og bor i jakthytter.

For å bære våpen i Norge må man ha avlagt jegerprøven, være kyndig til å være våpen og/eller ha et godkjent formål til hvorfor nettopp du skal få bære den typen våpen. Et slikt formål kan være jakt. Med våpentillatelse følger også et stort ansvar. Det finnes strenge regler for hvordan våpenet skal bæres og behandles, for å unngå at våpenet havner i kriminelle hender, eller på den annen sine barns hender, som kan føre til stygge ulykker.

_0614

En erfaren tyv trenger bare noen få sekunder på seg til å ta seg inn i en bil for å stjele et våpen. Skill alltid den vitale delen fra våpenet og bær denne selv. Noen ganger tar tyven hele bilen.

Ta ingen sjanser

Tusenvis av jegere reiser til og fra jakt med bil. De fleste kjenner til reglene og tar aldri sjanser når det kommer til våpenoppbevaring. Men hva gjelder når man stanser langs veien for å ta seg en matbit? Eller når man overnatter på en midlertidig hytte eller skal over fjorden med ferja? Hjemme vet de fleste hvordan man skal oppbevare våpen. Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd). Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under tilsyn. Generelt gjelder følgende for transport:

Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Husk alltid å fjerne våpenets vitale del og oppbevar gjenstandene slik at de ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende.

Om skåpets vikt understiger 150 kg skall det vara förankrat i byggnadsstommen.

Om våpenskapets vekt understiger 150 kg skal skapet forankres i bygningstrukturen.

Vital del

Under transport eller reise anvender de fleste av oss det man kaller delt forvaring. Dette innebærer at man gjør våpenet ubrukbart ved å dele det i flere deler og alltid bringer med seg den vitale delen. Som vital del regnes sluttstykke, låskasse eller pipe. For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med avtrekkermekanisme som vital del. Pass alltid på at våpendeler og ammunisjon blir oppbevart slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Når man forlater en bil, for eksempel når man fyller tanken eller stopper for en matpause, skal våpenet deles og den vitale delen medbringes. Den delen som blir igjen i bilen skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan se den.

 

Vitala vapendelar

Vitale våpendeler

 

 

_D4D_4858

Om man reiser med fly skal våpenet være delt og innsjekket i ulik bagasje. Noen flyselskaper krever spesifikk og låst transport av ammunisjon.

 

Din våpenbesittelse kan bli revurdert

Om man blir bestjålet sitt våpen, men kan anses å ha gjort så mye som mulig for å forhindre tyveriet, og for øvrig er regnet som en ansvarlig borger kan man anta at du får beholde dine eksisterende våpenlisenser. Men i en slik vurdering vil også alle tidligere kjente, dårlige gjerninger tas med i betraktningen. Det er lett å forstå at tyver ikke får ha våpen. Men hvis du for eksempel er dømt for beruselse eller andre grove forhold vil du antagelig ikke bli ansett som fullt pålitelig og dermed kan det stilles spørsmålstegn ved din besittelse av våpen.

Grunnregler for oppbevaring i hytte

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen eller ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

Ved midlertidig oppbevaring av våpen og ammunisjon hvor det ikke er mulig å oppbevare i henhold til reglene, må våpen og ammunisjon oppbevares under forsvarlig tilsyn. Dette er typisk under jakt eller konkurranse.